Javni poziv za pružanje financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu

Datum objave: 20.02.2024.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za pružanje financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu kupljenom izravno od Grada Livna. Financijska potpora se dodjeljuje investitorima na području grada Livna, a visina potpore se određuje na temelju uplaćene prodajne cijene na neizgrađenom građevinskom zemljištu, pri čemu iznos potpore iznosi od 20% do 90% uplaćene prodajne cijene građevinskog zemljišta, sukladno broju zaposlenih radnika. Javni poziv ostaje otvoren do 01.12.2024.godine ili do utroška sredstava za tu namjenu u Proračunu Grada Livna za 2024. godinu. Pitanja u vezi javnog poziva mogu se postaviti putem e-mail adresa: ivana.markov@livno.ba ili jelena.perkovic@livno.ba s naznakom za Javni poziv. Odgovori na upite bit će dostavljeni na email unutar tri radna dana od primitka istoga. Kompletan tekst javnoga poziva, kao i potrebni zahtjev, su u prilogu.