Javni poziv za subvencioniranje proljetne sjetve

Datum objave: 20.06.2022.

Gradonačelnik Livna raspisuje javni poziv za subvencioniranje proljetne sjetve na području Grada Livna u 2022. Godini. Predmetom javnog poziva je prikupljanje prijava radi raspodjele financijskih sredstava za subvencioniranje proljetne sjetve na području Grada Livna za 2022. godinu u iznosu od 70.000,00 KM. Pravo prijave na javni poziv imaju fizičke i pravne osobe upisane u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata s prebivalištem ili sjedištem na području grada Livna. Kompletan tekst javnog poziva kao i obrazac i potrebni zahtjev su u privitku.