Javni poziv za subvencioniranje prve stambene nekretnine na području Livna

Datum objave: 29.05.2024.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Livna za 2023. Pod stjecanjem prve stambene nekretnine podrazumijeva se kupnja stana/kuće i gradnja kuće. Pod kupnjom stana/kuće podrazumijeva se kupnja stana/kuće u slučaju da prodavatelj stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s drugim supružnikom u ravnoj liniji, odnosno zaključno s trećim stupnjem srodstva u pobočnoj liniji. Gradnja kuće definira se kao izgradnja kuće od temelja do krova. Grad Livno će sufinancirati stjecanje prve stambene nekretnine u iznosu do najviše 100,00 KM po 1m2 stambene površine, subvencionirat će se najviše 65m2 stambene površine, s tim da taj iznos po korisniku ne može biti veći od 6.500,00 KM. potrebne izjave kao i prijavni obrazac s kompletnim tekstom javnog poziva su u privitku. Rok za podnošenja prijava je dvadeset dana od objave javnog poziva u na oglasnoj ploči Grada Livna zaključno sa 18.06.2024. godine.