Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Livno

Datum objave: 12.04.2023.

Upravno vijeće Gradske ljekarne raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja gradske ljekarne Livno na period od četiri godine. Javni natječaj bit će objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada, Gradske ljekarne Livno te lokalnim radio postajama. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Podnositelji prijava po ovom natječaju biti će obaviješteni o izvršenom izboru u roku od trideset dana od dana zaključenja natječaja. Kompletan tekst natječaja je u privitku.