Natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 04.04.2022.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto – Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10 Ul.Gabijela Jurkića br. 2. 80101 Livno sa naznakom „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno sa pozivom na broj: 14-30-8-36/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.