Natječaj za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 09.05.2022.

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno – stručni suradnik za građanska stanja – matičar – 1 (jedan) izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Agencije. Kompletan tekst natječaja je u privitku.