Natječaj za radno mjesto, komunalni inspektor, u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 20.05.2024.

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto komunalni inspektor u Službi za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, jedan izvršitelj. Komunalni inspektor  vrši poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i u tom pogledu poduzima upravne mjere i radnje kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti; kontrolira održavanje i korištenjekomunalnih objekata i uređaja; sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz svoje nadležnosti; vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti komunalne i inspekcije zaštite okoliša; zabranjuje obavljanje radnji kojima se krše propisi iz oblasti nadzora inspekcije; podnosi prijave nadležnim tijelima; izrađuje analize, izvješća i informacije iz oblasti nadzora; o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće pomoćniku gradonačelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik gradonačelnika. Komunalni inspektor za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku gradonačelnika. Osnovna neto plaća je 1655,50 KM. Uvjeti natječaja su u privitku.