Natječaj za radno mjesto u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 30.06.2022.

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto – stručni suradnik za obradu podataka i suradnju sa službama, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno s naznakom „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno sa pozivom na broj: 14-30-8-66/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.