Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta Podvornice-Zgona

Datum objave: 08.07.2022.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području obuhvata Regulacijskog plana Podvornice – Zgona označeno kao k.č. 161/33, gradilište, neplodno, površine 1782 m2 i k.č. 161/34, Gradilšte, građevinska parcela, površine 1837 m2 obje upisane u zk.ul.br. 3343 k.o. SP Livno. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambeno- poslovnih objekata i to 1. kolovoza 2022. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 9:00 sati. Kompletan tekst natječaja je u privitku.