Održan prvi sastanak s dijasporom

Datum objave: 29.07.2022.

U zgradi gradske uprave 27.7.2022. godine, gradonačelnik Darko Čondrić održao je radno-informativni sastanak sa članovima i predstavnicima livanjskih zajednica iz CH- Zurich,  Zagreb,  Kanade i Njemačke.

Uz gradonačelnika Čondrića govornici na sastanku su bili i konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak, član  Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Hrvatske Jozo Dalić, direktor poduzeća B Krug Stipe Krišto i direktor poduzeća B- Spring Frano Brajko, pomoćnica gradonačelnika za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Ivana Markov i pomoćnica gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Anđelka Knežević.

Prezentirane su mogućnosti ulaganja u Livno, izrada nove Strategije razvoja Grada Livna 2022-2027, primjeri ulaganja Republike Hrvatske kroz programe Središnjeg državnog ureda, dobre prakse lokalnog poduzeća koje surađuje s dijasporom kao i primjer dobre prakse stranog ulaganja u Livno te je predstavljen Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Hrvatske i  mogućnosti suradnje s dijasporom.

Dijaspora je prepoznata kao partner koji posjeduje različita znanja i vještine, a razmjenom informacija, znanja, ulaganjem i povezivanjem s gospodarstvenicima  dijaspora može i treba doprinijeti razvoju Livna, te je Gradonačelnik Čondrić naglasio je da su Gradska uprava/ Grad Livno opredijeljeni da jačaju veze sa dijasporom kroz uspostavu što bolje komunikacije i suradnje.

Na kraju diskusije o prezentiranim temama i prijedlozima od strane predstavnika dijaspore dogovoreno je da će se imenovati osoba, ispred Gradske uprave, koja će biti zadužena za komunikaciju i suradnju s dijasporom. Kreirati će se Upitnikkoji ćeistovremeno omogućiti uvid u geografsku rasprostranjenost dijaspore ali i područja od interesa za suradnju, kao i umrežavanje između Grada Livna i dijaspore. Uz napomenu da će svi prikupljeni podaci biti isključivo korišteni za unapređenje suradnje Grada Livno i dijaspore.

Dogovoreno je da je ovo prvi u nizu sastanaka i najavljeno je održavanje idućeg sastanka za jesensko razdoblje.

dijaspora2