Oglas Gradskog izbornog povjerenstva Livna

Datum objave: 17.05.2022.

Gradsko izborno povjerenstvo Livno raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnoga tima, tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata. Rok za podnošenje prijava je dvadeset dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči Grada Livna, na mrežnoj stranici Grada Livna i lokalnim medijima. Kompletan tekst oglasa i potreban obrazac za prijavu su u privitku.