Oglas o prodaji građevinskih zemljišta na području grada Livna

Datum objave: 02.12.2022.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskih zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Detalji javnog oglasa kao i potrebna pisana izjava su u privitku.