Oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja

Datum objave: 05.07.2024.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Dobro, k.o. Dobro označeno kao: kč. 1821/17, Begovača, gradilište, površine 1050 m2, zk.ul.br. 554 k.o. Dobro, na području Kruga, k.o. SP Kablići označeno kao  k.č. 1263/52, gradilište, površine 1600 m2, zk.ul.br. 2316, k.o. SP Kablići, na području naseljenog mjesta Golinjevo, k.o. Golinjevo označeno kao k.č. 813/5,Kosa, gradilište, površine 438 m2, zk.ul.br. 326, k.o. Golinjevo i na području, k.o. SP Prolog označeno kao k.č. 2561/250, Kamešnica, gradilište, površine 3221 m2, zk.ul.br. 1687, k.o. SP Prolog. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog objekta, kuća za odmor- vikendica i pomoćnog objekta. Prodaja nekretnina iz točke obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 30.7.2024.godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje). Kompletan tekst oglasa kao i potrebna izjava su u prilogu.