Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

Datum objave: 04.04.2022.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije i to na području naseljenog mjesta Komorani označeno kao: – k.č. 1067/8, Progon i Lug , gradilište, površine od 19 220 m2, upisanu u zk.ul. broj: 64, k.o. Guber, na području naseljenog mjesta Podhum označeno kao:- k.č. 58/2, 0201, građevinska parcela, površine od 515 m2, zk. ul. broj: 723, k.o. Podhum, na području obuhvata Regulacijskog plana „Rasadnik“ u k.o. Kablići označeno kao:- k.č. 519/35, Rasadnik, građevinska parcela, površine od 3 756 m, upisanu u zk.ul. broj: 2189, k.o. Kablići i na području naseljenog mjesta Držanlije, naselje Karijanioznačeno kao: – k.č. 525/28, Koš, gradilište, površine 900 m, upisanu u zk.ul.br.64, k.o. Guber. Kompletan tekst oglasa kao i potrebna izjava su u privitku.