Oglas o prodaji rabljenih vozila

Datum objave: 23.08.2023.

Na temelju Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila i autobusa u vlasništvu Grada Livna („Službeni  glasnik Grada Livna“, br. 4/23), Grad Livno, putem Službe za zajedničke poslove objavljuje javni oglas o prodaji rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Livna (drugi krug licitacije). Grad Livno prodaje pet rabljenih motornih vozila putem javnog nadmetanja-licitacije postizanjem najviše ponuđene cijene iznad početne. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Tekst oglasa je u privitku.