ORGANIZIRANE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POTPISANI UGOVORI O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA

Datum objave: 22.06.2023.

Gradonačelnik Grada Livna, gospodin Darko Čondrić, donio je Odluku o organiziranju Službi zaštite i spašavanja.

Ovom odlukom određuju se pravne osobe i udruge građana koje organiziraju u službu zaštite i spašavanja, a koje će djelovati na području Livna. Cilj Odluke je stvaranje sigurnih uvjeta u slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće na područja grada, te će se osigurati odgovarajuća zaštita za spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Navedenom Odlukom Služba za zaštitu od požara formira se u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu društva „SVETA ANA LIŠTANI“ i Gorska služba spašavanja u Gorskoj službi spašavanja Stanica Hercegbosanske županije (GSS HBŽ).

slika03

Nakon donesene Odluke potpisani su i Ugovori o međusobnim pravima i obvezama između Božidara Kasala, pomoćnika gradonačelnika Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Livna, Predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva „SVETA ANA LIŠTANI“, Zvonimira Bodulušića te Ante Dadića, Pročelnika udruge građana Gorske službe spašavanja stanica Hercegbosanske županije (GSS HBŽ).

slika04

Ugovorom su definirani zadaci na području zaštite i spašavanja ljudi kao i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Utvrđene su operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose se na zaštitu šuma, usjeva, stambenih zgrada i druge imovine od požara, te operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na spašavanje u planinama i drugim nepristupačnim terenima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i odgovarajuća opremu.

slika02

U cilju stvaranja kvalitetnijih uvjeta za rad Službe zaštite i spašavanja, Grad će kroz Službu za civilnu zaštitu i vatrogastvo planirati sredstva u Proračunu koja će biti usmjerena za nabavku opreme, tehničkih i drugih sredstava koja su neophodna. Osim materijalnih, sredstva će se uložiti za kontinuirane obuke i osposobljavanje članova koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe zaštite i spašavanja.