Ponovljeni javni natječaj za izbor direktora JP Vetrinarska Livno

Datum objave: 24.02.2023.

Temeljem članka 12. Zakona o javnim poduzećima Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, brojevi: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( „ Službene novine Federacije BiH“, brojevi: 12/03 i 34/03 ), članaka 16. i 24. Statuta javnog poduzeća  i Odluke o raspisivanju ponovnog javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora broj: 14/23 od 23.2.2023.g., Nadzorni odbor javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno raspisuje ponovni javni natječaj za izbor i imenovanje direktora J.P „ Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. Natječaj u privitku.