Ponovni javni oglas za imenovanje tri člana GIP-a Livna

Datum objave: 09.02.2022.

Gradsko vijeće Livna raspisuje ponovni javni oglas za imenovanje tri člana Gradskog izbornog povjerenstva Livno. Članove Gradskog izbornog povjerenstva Livno imenuje Gradsko vijeće Livno na razdoblje od sedam godina a mandat im počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na odluku o imenovanju donesenu od strane Gradskog vijeća Livna. Kompletna tekst natječaja s potrebnim uvjetima je u privitku.