Potpisan ugovor za izvođenje radona na regulaciji potoka Brina

Datum objave: 22.03.2024.

U zgradi Gradske uprave danas, 22 ožujka 2024., upriličeno je potpisivanje ugovora za izvođenje radova na regulaciji potoka Brina. U ime Grada Livna ugovor je potpisao gradonačelnik Darko Čondrić, a u ime izvođača radova G&M Semren, odabranog  otvorenim postupkom javne nabave, direktor poduzeća Mate Semren. Projektom je predviđeno izvođenje zemljanih te armirano betonskih radova čime će biti riješen protok i uređen dio potoka Brina od križanja s Ulicom poginulih branitelja HVO-a do križanja s Ulicom župana Želimira u duljini od oko četiristo metara. Vrijednost potpisanog ugovora je 406.889,09 konvertibilnih maraka. Od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekt regulacije potoka Brina odobreno je sto četrdeset tisuća maraka a od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Hercegbosanske županije pedeset pet tisuća  maraka. Preostali dio sredstava snosit će Grad Livno.