Poziv iz FMOiT na javni uvid za predhodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekt izgradnje dalekovoda

Datum objave: 12.03.2024.

Gospodarsko društvo Imres smart greenenergy d.o.o. podnijelo je Federalnom ministartsvu okoliša i turizma zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš za projekt izgradnje dalekovoda od mjesta Široka Draga u Livnu do mjesta priključka na dalekovod JP Elektroprijenos BiH u Posušju. Nakon zaprimljenog i dopunjenog zahtjeva Federalno ministarstvo okoliša i turizma prema Zakonu o zaštiti okoliša provodi procjenu utjecaja na okoliš predmetnog projekta u dvije faze: postupak prethodne procjene utjecaja na okoliš kojom se utvrđuje obim i sadržaj studije te postupak procjene utjecaja na okoliš izradom studije. Kompletna dokumentacija je dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma kao i na mrežnoj stranici www.fmoit.gov.ba. Primjedbe, mišljenja i prijedloge na Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš potrebno je dostaviti u pisanoj formi na adresu navedenog ministarstva. U prilogu je kompletan tekst o detaljima vezanim za javni uvid.