Poziv na javnu raspravu o nacrtu Proračuna Grada Livna za iduću godinu

Datum objave: 08.12.2022.

Gradonačelnik Grada Livna putem Službe za financije i riznicu upućuje javni poziv za javnu raspravu o nacrtu Proračuna Grada Livna za iduću godinu. Pozivaju se svi građani da osobno ili putem svojih institucija ili drugih oblika organiziranja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt Proračuna Grada Livna za 2023. godinu do 13. prosinca 2022. godine putem šalter dvorane ili putem e-mail adrese proračun@livno.ba ili pak osobnim sudjelovanjem na Javnoj raspravi koja će se održati u velikoj vijećnici (br. 50) zgrade gradske uprave 8. i 9. prosinca 2022. godine u vremenu 12-14 sati. U privitku je kompletan tekst poziva kao i nacrt Proračuna Grada Livna za 2023. godinu.