Poziv poljoprivrednim proizvođačima da postanu korisnici infrastrukture gradske tržnice u Livnu

Datum objave: 10.01.2022.

U okviru projekta Podrška Europske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH EU4AGRI, Grad Livno će realizirati projekt „Inovativna Gradska tržnica“. S tim ciljem Gradonačelnik objavljuje javni poziv za odabir korisnika infrastrukture gradske tržnice. Cilj projekta je povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na lokalnoj razini, osigurati lakši plasman proizvoda, privući veći broj proizvođača i kupaca na tržnicu i ostvariti njihovu povezanost.

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači da se prijave za korištenje štandova, rashladnih vitrina, te da postanu korisnik aplikacije za upravljanje tržnicom u Livnu. Detaljno opisane pogodnosti za sve korisnike su u tekstu javnog poziva u privitku. Broj korisnika koji ispunjavaju uvjete je neograničen. Prijavni obrazac s potrebnom dokumentacijom predaje se u zatvorenoj kuverti isključivo putem Centra za pružanje usluga građanima Grada Livno (šalter sala) naslovljeno na: GRAD LIVNO GRADONAČELNIK Povjerenstvo za odabir korisnika infrastrukture Gradske tržnice u Livnu sa naznakom: „Za javni poziv za podnošenje prijava za korištenje infrastrukture Gradske tržnice u Livnu“ -NE OTVARATI. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Grada Livna na broj telefona 034/206-240 ili putem e-maila ivana.markov@livno.ba svakim radnim danom od 09:00-12:00 sati. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je do 21.01.2022. godine (uključujući i taj dan) do 15:00 sati isključivo putem Centra za pružanje usluga građanima Grada Livno (šalter sala).