Poziv potencijalnim krajnjim korisnicima da predaju koncepte projektnog prijedloga za prijavu na EU4AGRI

Datum objave: 07.10.2022.

„Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“

Projekt EU4AGRI, kojeg financira Europska unija, objavio je javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Kroz ovaj javni poziv, Europska unija će podržati mala poljoprivredna gospodarstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzificirati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će imati prijave koje uključuju mala gospodarstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gospodarstava, a čiji prihod ne prelazi 50.000 KM, odnosno koja nisu upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV registar). Kroz ovaj javni poziv se od korisnika neće zahtijevati da registriraju obrt/poduzetničku djelatnost ili poduzeće.

Također, kroz ovaj javni poziv podržati će se inicijative i aktivnosti koje će doprinijeti boljem zapošljavanju mladih u ruralnim područjima (npr. poslovni inkubatori, razvojni hub-ovi i slično), kao i aktivnosti koje doprinose zapošljavanju i boljem položaju žena u društvu kroz kreiranje infrastrukturne podrške (npr. vrtići, usluge podrške starijim osobama itd.), te aktivnosti koje uopćeno doprinose unapređenju kvalitete života na selu.

Prijave na ovaj javni poziv se mogu podnijeti od 27.09.2022. do 21.11.2022. godine.

Korisnici financijske podrške u sklopu ovog javnog poziva su poljoprivredna gospodarstva, registrirani privredni subjekti, udruženja građana, privatne ustanove ili poduzeća, a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi).

S obzirom da se samo jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti na ovaj javni poziv, Grad Livno poziva sve zainteresirane potencijalne krajnje korisnike da svoje prijedloge za financiranje (popunjen Prilog 2 – 1 Koncept projektnog prijedloga LOT1 i Prilog 3 – 1 II Budžet projekta direktni korisnik LOT 1, odnosno popunjen Prilog 2 – 2 Koncept projektnog prijedloga LOT 2 i Prilog 3 – 2 Budžet projekta direktni korisnik LOT 2),  ili eventualne upite dostave putem e-maila: projekti@livno.ba najkasnije do 19.10.2022. godine.

Projekt EU4AGRI posebnu pažnju skreće na pojednostavljen proces prijave na ovaj javni poziv kao i osiguranu tehničku podršku za unaprjeđenje odabranih projektnih prijedloga za financiranje.

Više informacija o ovome javnom pozivu možete pronaći na sljedećem linku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/