Poziv za dostavljanje prijedloga za Program rada Gradskog vijeća Livna za iduću godinu

Datum objave: 17.11.2023.

Gradsko vijeće Livna poziva sve mjesne zajednice s područja grada Livna, udruge građana i sve druge pravne osobe, a također i sve građane da, sukladno članku 57. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), svoje prijedloge za Program rada Gradskog vijeća Livna za 2024. godinu dostave, u pismenoj formi, Kolegiju Gradskog vijeća na adresu Trg branitelja Livna 1, 80101 Livno, najkasnije do srijede 22. studenog 2023. godine do 16,00 sati. Kompletan tekst poziva je u privitku.