Poziv za dostavljanje prijedloga za Program rada Gradskog vijeća Livna za iduću godinu

Datum objave: 09.11.2022.

U narednom razdoblju slijede aktivnosti na pripremi izrade Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Livna za 2023. godinu. Programom rada Gradskog vijeća Livno utvrđuju se poslovi i zadaci Gradskog vijeća, nositelji poslova i zadataka, te rokovi za njihovo izvršavanje u narednoj godini. Program rada Gradskog vijeća utvrđuje se temeljem prijedloga i mišljenja o pitanjima o kojima Gradsko vijeće raspravlja i odlučuje. Slijedom navedenog, pozivaju se sve mjesne zajednice sa područja grada Livna, udruge građana i sve druge pravne osobe sa područja grada Livna, a također i sve građane,  da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge za Program rada Gradskog vijeća Livno za 2023. Godinu. Kompletan tekst poziva je u privitku.