Poziv za javnu raspravu o postupku dodjele koncesije Continental Adventure

Datum objave: 09.04.2024.

Povjerenstvo za pripremu prijedloga u postupku davanja prethodne suglasnosti za dodjelu koncesija objavljuje poziv za javnu raspravu. Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da sudjeluju u javnoj raspravi vezano za davanje prethodne suglasnosti od strane Grada Livna-Gradskog vijeća Livno u postupku dodjele koncesije Gospodarskom društvu „CONTINENTAL ADVENTURE“ d.o.o. Livno  koja će se održati  15.travnja 2024.godine u prostorijama Velike vijećnice Grada Livna od 12,00 do 14,00 sati. Kompletan tekst poziva je u privitku.