Poziv zainteresiranim osobama za rad u Povjerenstvu za izlaganje

Datum objave: 05.04.2022.

Pozivaju se osobe, s prebivalištem u naseljenim mjestima Potočani, Zagoričani i Podgreda, koje su zainteresirane za rad u Povjerenstvu za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Potočani i k.o. Krug planina, da se jave pisanim putem Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – n/p pomoćnika gradonačelnika. Kompletan tekst poziva je u privitku.