Proglašeno stanje prirodne nesreće za pojedina područja grada Livna

Datum objave: 24.05.2023.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Livna, Gradonačelnik Livna Darko Čondrić donio je odluuku kojom je proglasio stanje prirodne nesreće nastale zbog poplava uzrokovanih obilnim kišnim padalinama. Prirodna nesreća proglašena je za naseljena mjesta Žabljak, Guber, Prolog, Lištani, Čelebić, Sajković, Prisap, Priluka, Kablići i Zastinje. Naime, obilne padaline zahvatile su spomenuta područja u vremenskom razdoblju od 16. do 18. svibnja 2023. i prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Grada Livna u narednom periodu će obaviti sve poslove koji su mu Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća kao i Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva te Pravilnikom o postupcima, uvjetima, kriterijima i prioritetima za saniranje šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća na području grada Livna, stavljeni u nadležnost. Također su, radi provođenja mjera zaštite i spašavanja na ugroženom području, zadužene sve gradske službe, javna poduzeća i ustanove da se stave na raspolaganje Stožeru civilne zaštite Grada Livna te da sukladno svojim ovlastima poduzmu potrebne mjere u cilju saniranja posljedica prouzročenih prirodnom nesrećom.