Rekonstrukcija Okrugle zgrade u Livnu

Datum objave: 20.06.2023.

U tijeku su građevinski radovi na zgradi poznatoj po nazivu Okrugla na Trgu kralja Tomislava u Livnu. Grad Livno je po okončanoj proceduri provedbe javne nabave potpisao ugovor o izvođenju radova s firmom IG Pokvić d.o.o., iz Gornjeg Vakufa. Projektom rekonstrukcije  zgrade predviđena je izgradnja novog krovišta te postavljanje nove fasade. Rok izvođenja radova je devedeset dana. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 257.351,48 maraka.