Natječaj za izbor članova u UV DV Pčelice

obavijestOpćinski načelnik općine Livno raspisuje Javni natječaj za izbor članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelice“ u Livnu. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelice u Livnu biraju se dva člana u ime osnivača i jedan član u ime vijeća roditelja. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH“. Potpuni tekst natječaja objavljen je u "Službenim novinama Federacije BiH, oglasnoj ploči Općine i vrtića i lokalnim radio postajama.

Javni poziv braniteljskim udrugama

grb livna4Općinski načelnik Općine Livno objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2016. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge HVO-a proistekle iz Domovinskog rata, koje su registrirane i djeluju na području općine Livno. Iznimno, pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan općine Livno, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju s područja općine Livno, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju.

Obavijest o izradi Regulacijskog plana GZ "Jug B"

obavijestOpćina Livno planira izradu Regulacijskog plana Gospodarska zona „Jug B“. Stoga poziva sve zainteresirane da dostave sve relevantne informacije i prijedloge za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom. Također se mole vlasnici zemljišta i objekata da u navedenom roku dostave svoje prijedloge za planska rješenja koja se tiču njihove imovine. U privitku je grafički prikaz obuhvata plana.

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic