Oglas o prodaji garaža u Livnu

obavijestOpćina Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije. Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaža u naselju „Podvornice“ Livno. Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja –licitacije, 10.7.2017.godine u maloj vijećnici zgrade Općine Livno-soba br.51, s početkom u 12 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Zainteresirane osobe mogu razgledati garaže 7.7.2017.godine u periodu od 10 do 12 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Natječaj za najam kućica

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno raspisuje natječaj za davanje u zakup drvenih montažnih kućica, prikupljanjem pismenih ponuda. Daju se u zakup četiri drvene montažne kućice. Zatvorene kuverte sa ponuđenom cijenom i dokaz o uplaćenoj jamčevini predaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja zaključno sa 29.6.2017.godine Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove isključivo putem prijamnog ureda Općine Livno, Trg branitelja Livna 1. Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno ured broj 22 ili na telefon broj 206 224. Potpuni tekst natječaja je u privitku.

Natječaj za izbor i imenovanje članova NO JP "Komunalno" d.o.o. Livno

Načelnik Općine Livno objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Livno. Prijave u zatvorenoj kuverti dostavljaju se u roku od petnaest dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH. Kompletan tekst javnog natječaja je u privitku.