Javni poziv za najam drvenih kućica

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna, objavljuje javni poziv za davanje u zakup drvenih montažnih kućica prikupljanjem pismenih ponuda. Predmet javnog poziva je davanje u zakup pet drvenih montažnih kućica za prodaju prehrambenih proizvoda (slana jela, slastice, napitci i sl.), za sadržaje namijenjene djeci, prodaju rukotvorina, suvenira i sl. i usluga na lokacijama: Ulica kneza Mutimira i Trg kralja Tomislava u Livnu.

Javni natječaj za članove ŠO OGŠ Franjo Vilhar

obavijestGradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ispred osnivača. U Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ u Livnu biraju se dva člana ispred osnivača. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Radovi na postavljanju fasade na dvorani IGK škole

igk dvorana1  igk dvorana2  dvorana igk2

Na sportskoj dvorani Osnovne škole Ivan Goran Kovačić započeli su radovi na postavljanju fasade. Ugovor za izvođenje spomenutih radova u ime investitora Grada Livna potpisao je gradonačelnik Luka Čelan. Nakon provedene procedure postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavkama Federacije BiH potpisan je ugovor s izvođačem radova "Intertrgovina" čija ponuda je bila najpovoljnija. Vrijednost ugovorenih radova je 80.147,07 konvertibilnih maraka. Osim postavljanja fasade na dvorani ugovorenim radovima predviđena je i rekonstrukcija krovišta objekta koji se nalazi između zgrade škole i dvorane kao i zamjena otvora na tom objektu. Rok izvođenja radova je šezdeset dana.