Oglas o prodaji zemljišta na Zgonima

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Zgona u k.o. Livno putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 241/151, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 670 m2, k.č. 241/152, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 765 m2, k.č. 241/153, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 705 m2 , k.č. 241/154, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 1.281 m2 , k.č. 241/155, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 814 m2 , k.č. 241/156, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 1.193 m2 . Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata. Prodaja će se obaviti putem javnog nadmetanja-licitacije, 4. studenog 2020. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Oglas za davanje stanova u najam

obavijestGrad Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje javni oglas za davanje stanova u najam prikupljanjem pismenih ponuda. Daju se u najam četiri stana u vlasništvu Grada Livna, na razdoblje od 5 godina s mogućnošću produženja na 10 godina, u slučaju nužnih ulaganja. U privitku je kompletan tekst oglasa.

Obavijest o postavljanju kućnih brojeva od 13. do 16. listopada

obavijestObavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata da Grad Livno nastavlja fizičko označavanje objekata u naseljenim mjesta i naseljima postavljanjem pločica s kućnim brojevima: od 13. do 16. listopada 2020. god.: Prolog, Ćaić, Odžak, Lištani, Vidoši, Glavice, Gluvuše, Smričani, Grgurići, Magdan, Lopatinac, Potkraj i Tušnica. Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te predstavnici stanara u zgradama budu prisutni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje.