Zaključak o utvrđivanju kriterija za članove skupštine TZ

Gradonačelnik donosi zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna ispred osnivača. Ovim Zaključkom utvrđuju se kriteriji za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna osnivača i način ocjenjivanja istih za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna. Tekst zaključka je u privitku.

Javni oglas za najam poslovnih prostora u Livnu

obavijestGrad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje javni oglas za izdavanje poslovnih prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda. Izdaju se u zakup poslovni prostori u vlasništvu Grada Livna u prizemlju stambeno – poslovne zgrade K.S. 42/1, Kneza Mutimira bb, u prizemlju stambeno poslovne zgrade K.S. 4/1, Kneza Mutimira bb i u prizemlju stambeno poslovne zgrade K.S. 20/3, u ulici Gabrijela Jurkića bb. Kompletan tekst javnog oglasa je u privitku.

Javni poziv Grada Livna za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj

zgrada opine1Gradonačelnik Grada Livna raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj 2020. godine. Pravo korištenja financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje dostave uredno popunjen Obrazac broj 1 u utvrđenom roku, koje su registrirane sa sjedištem na području grada Livna i poslovne jedinice drugih subjekata za zaposlenike koji su prijavljeni s mjestom rada u Gradu Livnu. Kompletan tekst javnog poziva s propisanim uvjetima je u privitku kao i potrebni obrazac.