Razvojna banka prezentirala kreditne linije

U organizaciji Grada Livna Razvojna banka Federacije BiH u vijećnici zgrade gradske uprave predstavila je svoje kreditne linije. Pozvanim gospodarstvenicima, obrtnicima, predstavnicima gradske uprave kao i svim nazočnim građanima prezentirane su kreditne linije putem kojih mogu olakšati i poboljšati svoje poslovanje. Riječ je o kreditnim linijama za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje, mikrobiznisa-obrta, linije za direktno dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike te za financiranje izvršenog izvoza na revolving osnovi.

razvojna bankaI  razvojna banka II  

Potpisan ugovor za kompletnu rekonstrukciju Sirarske ulice

sirarska potpisivanje 014Grad Livno nastavlja s realizacijom infrastrukturnih projekata na području grada. Danas je u zgradi gradske uprave potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji Sirarske ulice. Riječ je o prometnici koja se proteže s Avenije Franje Tuđmana u gospodarsku zonu Jug prema Mušića selu. Ugovor u ime Grada Livna potpisao je gradonačelnik Luka Čelan. Izvođač radova, odabran putem javnog natječaja, su Livnoputovi i ugovor je u ime izvođača potpisao direktor Tomislav Vrdoljak. Ukupna vrijednost radova koji će biti izvedeni iznose 488.907,12 konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je devedeset dana, a podrazumijevaju izgradnju ulice s kompletnom infrastrukturom.

U srijedu sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece zaU srijedu 3. srpnja 2019. održat će se dvadeset osma sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o komunalnom redu, prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokaciji Držanlije k.o. Guber, prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Livnu k.o. Livno, te prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja ulica i trgova. Kompletan dnevni red je u privitku.