Uskoro izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Grborezima

vodovodUskoro će započeti radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže za naselje Grborezi u Livnu. Gradonačelnik Livna Luka Čelan potpisao je ugovor po okončanju javne natječajne procedure s odabranim izvođačem radova Omazić d.o.o. U realizaciju ovog projekta Grad Livno će uložiti ukupno 58.233,98 konvertibilne marke kako je ugovorom definirano. Rok za izvođenje radova je devedeset dana.

Obavijesti o poništenju javnih natječaja

obavijestPoništava se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača i Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno od 17. lipnja 2019.godine objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 43/19, dnevnim novinama „Večernjem listu“ od 19. lipnja 2019. i na službenoj web stranici Grada Livna. Tekst poništenja javnog natječaja je u privitku.

Razvojna banka prezentirala kreditne linije

U organizaciji Grada Livna Razvojna banka Federacije BiH u vijećnici zgrade gradske uprave predstavila je svoje kreditne linije. Pozvanim gospodarstvenicima, obrtnicima, predstavnicima gradske uprave kao i svim nazočnim građanima prezentirane su kreditne linije putem kojih mogu olakšati i poboljšati svoje poslovanje. Riječ je o kreditnim linijama za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje, mikrobiznisa-obrta, linije za direktno dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike te za financiranje izvršenog izvoza na revolving osnovi.

razvojna bankaI  razvojna banka II