Interni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 20.05.2022.

Gradonačelnik objavljuje interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu – viši referent za prijem podnesaka i ovjeru u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme. Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s naznakom „Interni oglas za prijem namještenika u Gradu Livnu – ne otvarati“, na adresu: Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno ili predati na prijemu u šalter-sali Grada Livna. Kompletan tekst oglasa je u privitku.