Javni natječaj za članove školskog odbora u IGK školi

Datum objave: 10.06.2022.

Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Školskog odbora OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Livno ispred osnivača. Biraju se dva člana. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ putem prijemne kancelarije Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst javnog natječaja je u privitku.