Natječaj za izbor i imenovanje člana Skupštine TZ Livna

Datum objave: 09.02.2022.

Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje člana Skupštine Turističke zajednice Grada Livna ispred osnivača. Skupština Turističke zajednice Grada Livna ima položaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavlja poslove utvrđene Uredbom o turističkim zajednicama u Hercegbosanskoj županiji („narodne novine HBŽ“, broj: 11/17), Odlukom o osnivanju Turističke zajednice Grda Livna (Sl. glasnik Grada Livna“, broj: 4/18) i Statutom Turističke zajednice. Član Skupštine Turističke zajednice Grada Livna imenuje se na mandatni period sadašnjeg saziva Skupštine imenovane rješenjem Gradonačelnika.