Natječaj za izbor ravnatelja Gradske ljekarne Livna

Datum objave: 05.02.2024.

Upravno vijeće Gradske ljekarne Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Livna na vremensko razdoblje od četiri godine. Upravno vijeće Gradske ljekarne razmatrat će sve pristigle prijave i obaviti intervju s kandidatima koji podnesu blagovremene i potpune prijave. Nakon provedenog intervju UV će utvrditi rang listu uspješnih kandidata. Prijave uz navedene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst javnog natječaja je u privitku.