Oglas o prodaji rabljenog vozila u vlasništvu Grada

Datum objave: 03.07.2024.

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Livna, broj: 01-02-2643/24 od 27.6.2024.godine, Grad Livno, putem Službe za zajedničke poslove objavljuje javni oglas o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Livna. Prodaja vozila obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije postizanjem najviše ponuđene cijene iznad početne. Javno otvaranje ponuda i licitacija održat će se u zgradi Gradske uprave 24. srpnja 2024. godine  u  8 i 30. Kompletan tekst oglasa je u prilogu.