Oglas o prodaji zemljišta na području Livna

Datum objave: 11.09.2023.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Dobro, k.o. Dobro označeno kao k.č. 1821/14, Begovača, građevinska parcela, površine 900 m2, zk.ul.br. 554 k.o. Dobro, na području naseljenog mjesta Radanovci, k.o. Čelebić označeno kao k.č. 1876/112, Ravni pod, gradilište, površine 1755 m2, zk.ul.br. 151, k.o. SP Čelebić, na području naseljenog mjesta Zagoričani, k.o. Potočani označeno kao k.č 1344/218, gradilište, površine 840 m2, zk.ul.br. 1516 k.o. Potočani, k.č 1344/219, gradilište, površine 840 m2, zk.ul.br. 1516 k.o. Potočani, k.č 1344/202, gradilište, površine 840 m2, zk.ul.br. 1516 k.o. Potočani, na lokalitetu zvanom „Matin pod“, k.o. SP Livno označeno kao k.č. 355/18, Hendek-Barjak, gradilište, površine 796 m2, zk.ul.br. 934 k.o. Livno i k.č. 355/19, Hendek-Barjak, gradilište, površine 492 m2, zk.ul.br. 936 k.o. Livno. Kompletan tekst i potrebna izjava su u privitku.