Oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu

Datum objave: 08.06.2022.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu, viši referent za prijem podnesaka i ovjeru u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme. Prijavu, s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti preporučeno poštom, s naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u Gradu Livnu – ne otvarati“. Rok za podnošenje prijava na javni oglas je osam dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama.