Rezultati I. javnog poziva za projekte organizacija civilnog društva u 2022.godini

Datum objave: 09.09.2022.

Grad Livno objavljuje REZULTATE I. JAVNOG POZIVA organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u skladu s razvojnim ciljevima Grada Livna iz prioritetnih oblasti definiranih smjernicama za podnositelje prijedloga projekata te u javnom pozivu br.02-04-2074/22.
Na raspisani javni poziv prijavljeno je 16 projekata, a nakon provjere o ispunjavanju kriterija, Povjerenstvo za ocjenu prijedloga projekata je dostavilo Gradonačelniku listu projektnih prijedloga organizacija civilnog društva koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, kao i listu projekata koji nisu odobreni za financiranje/sufinanciranje s obrazloženjem nedostataka vezanih za propisane administrativne uvjete.

Rezultate I. Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za 2022. godinu s Listom odabranih projekata i obrazloženjem projekata koji nisu odabrani te Odluku o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Livna po I. pozivu  možete preuzeti ovdje:

Rezultati i Lista projekata

Odluka o dodjeli sredstava NVO za projekte 1 poziv

Svi podnositelji prijedloga projekata, koji su prihvaćeni ili nisu ispunili propisane kriterije, će biti obaviješteni u vezi s njihovim prijedlogom projekta.

Za prijavitelje koji nisu prošli administrativne uvjete će biti organiziran sastanak u srijedu, 14.rujna 2022. godine u 14:00 sati, u zgradi gradske uprave, velika vijećnica (soba br.50).

Za prijavitelje odabranih projekata će se organizirati sastanak i sklopiti ugovori o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

U slučaju vaših pitanja ili nejasnoća, molimo da se obratite na mail:   nvo.projekti@livno.ba

S obzirom da planirana sredstva za potpore nevladinom sektoru iz proračuna Grada Livna za 2022.godinu nisu utrošena, Gradonačelnik će raspisati II. Javni poziv za predaju prijedloga projekata za organizacije civilnog društva te će biti organizirani info-dani za prijavitelje.