REZULTATI II. javnog poziva za projekte organizacija civilnog društva u 2022. godini

Datum objave: 25.10.2022.

Grad Livno objavljuje REZULTATE II. JAVNOG POZIVA organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u skladu s prioritetnim oblastima definiranih smjernicama za podnositelje prijedloga projekata u javnom pozivu br.02-04-2846/22.

Na raspisani II. javni poziv prijavljeno je 14 projekata, a nakon provjere o ispunjavanju kriterija, Povjerenstvo za ocjenu prijedloga projekata je dostavilo Gradonačelniku rezultate i listu projektnih prijedloga organizacija civilnog društva koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, kao i listu projekata koji nisu odobreni za financiranje/sufinanciranje s obrazloženjem nedostataka vezanih za propisane administrativne uvjete.

Rezultati II. Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za 2022. godinu s Listom odabranih projekata i obrazloženjem projekata koji nisu odabrani te Odluku o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Livna po II. pozivu  su u privitku.

Svi podnositelji prijedloga projekata, koji su prihvaćeni ili nisu ispunili propisane kriterije, će biti obaviješteni u vezi s njihovim prijedlogom projekta.

Za prijavitelje odabranih projekata će se organizirati sastanak i sklopiti ugovori o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, molimo da se obratite na mail:   nvo.projekti@livno.ba