Sjednica Gradskog vijeća Livna u petak 12. travnja

Datum objave: 08.04.2024.

U petak 12. travnja 2024. održat će se 31. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu je, između ostaloga, nacrt Odluke o mjerama potpore razvoju poduzetništva, prijedlog Odluke o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera, prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Livna za 2024. godinu, te prijedlog Odluke o dodjeli stana na privremeno korištenje. Kompletan tekst dnevnog reda je u privitku.