Zaključak o poništenju oglasa o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Datum objave: 24.02.2023.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, temeljem članka 19., 23. i 28. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Livna“ broj: 7/18) i Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Livno („Službeni glasnik općine Livno“ broj: 2/16) , donosi zaključak o poništenju oglasa o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenog objekta putem javnog natječaja.