Oglas o prodaji građevinskog zemljišta u Livnu

Datum objave: 10.01.2023.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području Regulacijskog plana „Rasadnik“ označeno kao k.č. 519/18, Rasadnik, građevinska parcela, površine 8843 m2, (katastarske oznake: 15-1/14) zk.ul.broj: 2189, k.o. SP Kablići i posjedovni list broj 109 k.o. Zastinje i k.č. 519/22, Rasadnik, građevinska parcela, površine 8851 m2, (katastarske oznake: 15-1/18) zk.ul.broj: 2189, k.o. SP Kablići i posjedovni list broj 109 k.o. Zastinje. Na području naseljenog mjesta Držanlije, k.o. Guber označeno kao k.č. 525/30, Koš, gradilište, površine 1533 m2, zk.ul.br. 64 k.o. SP Guber i na području naseljenog mjesta Begovača, k.o. Dobro označeno kao k.č. 16/20, Begovača, gradilište, površine 1600 m2, zk.ul.br. 554, k.o. Dobro. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije. Kompletan tekst oglasa kao i potrebna izjava su u privitku.