Zaključak Stožera civilne zaštite Grada Livna

obavijestPrije nekoliko dana područje Livna, odnosno sela Priluku, Prisap i Prolog pogodilo je nevrijeme te na poljoprivrednim usjevima nanijelo štetu. Tim je povodom Stožer civilne zaštite Grada Livna održao sastanak na kojem je zaključeno da će stručno povjerenstvo iz oblasti poljoprivrede u što kraćem roku izvršiti procjenu štete nastale na usjevima. Potrebno je da poljoprivrednici iz navedenih mjesta koji su pretrpjeli štetu na usjevima istu prijave Gradskoj upravi Livna putem prijemne šalter dvorane najkasnije do 13.srpnja 2022. Iz gradskog Stožera civilne zaštite ističu da, kako po ovim tako i drugim pitanjima, nastavlja kontinuirano raditi i djelovati sukladno ovlastima. U privitku je doneseni zaključak.

Natječaj za radno mjesto pomoćnika Gradonačelnika

obavijestNa zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesto državnog službenika u Gradu Livnu, radno mjesto - pomoćnik gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, na mandat od pet godina, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno s naznakom «Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livno sa pozivom na br. 14-30-8-69/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu prijedloga projekata

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata. Pozivaju se nevladine/neprofitne organizacije za prijavu prijedloga projekata u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Livna, iz sljedećih prioritetnih oblasti podrška inicijativama za promociju i edukaciju u oblasti poduzetništva, potporu za pokretanje start-up poslovnih subjekata, naročito za mlade, žene i osobe sa invaliditetom, potpora razvoju poduzetničkih potpornih institucija kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture, unaprjeđenje kvalitete života djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, promidžba volonterskog rada i lokalnih građanskih inicijativa po pitanjima zaštite stanovništva i zaštite okoliša, razvoj lokalne zajednice, te podrška inicijativama razvoja sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih (kulturni, sportski, ekološki, zabavni, inovacije i drugi sadržaji za mlade). Kompletan tekst poziva sa svim potrebnim pratećim dokumentima se u privitku.