Vijećnici dali svečane izjave, nastavak sjednice u utorak

novo vijeceDanas su vijećnici novog saziva Gradskoga vijeća Livna, izabrani na Lokalnim izborima u studenom 2020., na konstituirajućoj sjednici dali i potpisali svečane izjave. Na sjednici je, pod drugom točkom dnevnog reda, podneseno izvješće o rezultatima Lokalnih izbora za Grad Livno. Nakon petnaestominutne stanke na kojoj su predstavnici političkih stranaka trebali usuglasiti prijedloge kandidata za članove Povjerenstva za izbor, imenovanja i administrativna pitanja sjednica je prekinuta te je njezin nastavak zakazan za utorak 19. siječnja.

Obavijest prijevoznicima

obavijestSlužba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Grada Livna, na temelju članka 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 28/06, 4/10, 57/20), i članka 7. stavak 2. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:79/13, 91/14, 98/14, 84/15), te članka 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), po službenoj dužnosti donosi rješenje kojim oglašava nevažećim stare redove vožnje općine Livno.

Obavijest o prodaji zemljišta

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Zgona u k.o. Livno putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 241/152, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, površine 765 m2 i k.č. 241/155, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, površine 814 m2. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata putem javnog nadmetanja-licitacije 8. veljače 2021. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna s početkom u 12:00 sati.