Održan sastanak o prekategorizaciji graničnih prijelaza Kamensko i Vaganj

kamenskoNačelnik Općine Livno Luka Čelan sa suradnicima bio je nazočan sastanku s predstavnicima Mješovitog povjerenstva za praćenje provođenja Ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske održanom u prostorijama granične policije na graničnom prijelazu Kamensko. Razlog sastanka je prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko iz trenutačne treće kategorije u višu kategoriju prijelaza. Naime, prema potpisanom Ugovoru između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima i Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom prometu, GP Kamensko kategoriziran je kao prijelaz za robni i putnički promet čime je rangiran u nižu kategoriju prijelaza. Općinski načelnik je članove povjerenstva podsjetio da je Općina Livno još u rujnu 2013. godine uputila zahtjev Povjerenstvu za integrirano upravljanje granicom BiH za prekategorizaciju GP Kamensko te da so sada Općina nije dobila nikakav odgovor na, u nekoliko navrata, upućene zahtjeve.

Načelnik Čelan se susreo sa zamjenikom šefa misije OESS-a u BiH

chuplyginNačelnik Općine Livno Luka Čelan primio je u radni posjet zamjenika šefa Misije OESS-a u BiH Alexandera Chuplygina sa suradnicima. Razgovarali su o trenutačnoj situaciji u općini Livno s posebnim osvrtom na socijalne i gospodarske prilike. Načelnik je zamjenika šefa misije upoznao sa svima aktivnostima i planiranim projektima u općini. Chuplygin je izrazio svoje zadovoljstvo s dosadašnjom dobrom suradnjom OESS-a i Općine Livno te izrazio nadu u nastavak iste. Također je zahvalio na dosadašnjoj općinskoj podršci svim projektima koje je misija OESS-a provodila na ovom području.

Natječaj za izbor članova u UV DV Pčelice

obavijestOpćinski načelnik općine Livno raspisuje Javni natječaj za izbor članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelice“ u Livnu. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelice u Livnu biraju se dva člana u ime osnivača i jedan član u ime vijeća roditelja. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH“. Potpuni tekst natječaja objavljen je u "Službenim novinama Federacije BiH, oglasnoj ploči Općine i vrtića i lokalnim radio postajama.

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic