Obavijest o javnom izlaganju katstarskih općina Dobro i Kamešnica

obavijestObavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dobro da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.
Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dobro dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Kamešnica da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.
Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Kamešnica dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Detaljne informacije nalaze se u prilozima obavijesti.

Natječaj za izdavanje poslovnog prostora u zakup

obavijestGrad Livno, putem Službe za graditeljstvo,prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, raspisuje

 

                                N A T J E Č A J
               za izdavanje poslovnog prostora u zakup
                     prikupljanjem pismenih ponuda

 

1. Izdaje se u zakup poslovni prostor u Sportskoj dvorani „Dalibor Perković Dali“ u Livnu, Zgona bb.

- poslovni prostor u površini od 44,20 m2 glavnog prostora i 10,80m2 pomoćnog
  prostora.
- početna cijena zakupa iznosi 485,20 KM.

2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od
50% od početne cijene na račun kod br.INTESA SANPAOLO BANKE BiH
Poslovnica Livno br. 1549995000000368 za Proračun GV.

Detaljne informacije nalaze se u privitku.

Ažuriranje podataka u registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata za 2019. godinu

poljoprivredno zemljisteObavješatavaju se nositelji poljoprivrednih gospodarstava sa područja Grada Livna koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, da su dužni ažurirati podatke na poljoprivrednom zemljištu, kao i brojnom stanju i kategorijama životinja, najkasnije do 31.03.2019. godine, za tekuću godinu.

Više informacija u prilogu.